careers

Funtap News

[Bang Chiến] Lãnh Địa Chiến

Chư vị Tiên hữu thân mến,

Đối với một bang hội thì tài nguyên để phát triển bang cực kỳ quan trọng, để có được những tài nguyên đó thì bang cần phải chiếm được lãnh địa của riêng mình. Đó là lý do vì sao các bang đều phải tham gia hoạt động Lãnh Địa Chiến đặc biệt này. 

- Thời gian tuyên chiến: 0h00 - 20h00 thứ 3 và thứ 7 hàng tuần (tính từ ngày thứ 4 mở server)

- Thời gian chiếm lãnh địa: 20h00 - 20h20 thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

- Có 3 cấp lãnh địa: Phàm - Tiên - Thần

1. Quy tắc tuyên chiến

- Bang chưa có lãnh địa riêng cần vào giao diện Bang - Lãnh địa để tuyên chiến lãnh địa cấp Phàm

- Bang đã có lãnh địa được hệ thống tự động tuyên chiến lãnh địa cấp cao hơn

2. Quy tắc chiếm lãnh địa

Trong mỗi lãnh địa có Sơn Thần Thạch, khi chiến lãnh địa kết thúc bang nào ra đòn cuối cùng tới Sơn Thần Thạch sẽ chiếm được lãnh địa đó

3. Bồi dưỡng và bảo vệ dị quả

- Trong lãnh địa có dị quả, bang cần nuôi dưỡng để quả chín

- Dùng Thần Thổ để đẩy nhanh tốc độ quả chín, quả chín sẽ chuyển sang giai đoạn trữ linh khí

- Khi quả trữ linh khí có thể bị bang khác trộm mất, cần phải phân người bảo vệ để linh khí không bị mất đi

- Sau khi trữ đủ linh khí, thành viên bang có thể thu hoạch nhận thưởng theo xếp hạng cống hiến

<-- Back