careers

Funtap News

[Bang Chiến] Thành Chủ Chiến

Chư vị Tiên hữu thân mến,

Lãnh địa luôn là một trong những yếu tố "sống còn" của một bang phái, lãnh địa càng cao cấp thì tài nguyên thu được càng nhiều và càng quý hiếm. Chính vì vậy mà sự cạnh tranh giữa các bang với nhau để giành lấy lãnh địa màu mỡ hơn luôn rất gay cấn, và mục tiêu cuối cùng luôn là Côn Lôn Sơn có nhiều dị quả cấp Thần!

1. Thời gian: Bắt đầu sau ngày thứ 3 mở server và vào chủ nhật hàng tuần

2. Yêu cầu: Các bang đã có lãnh địa

3. Quy tắc:

- Thành viên của các bang được chuyển tới 1 map chung, tại đây xuất hiện 3 đồ đằng canh giữ lãnh địa là Viêm Hoàng, Thái Dương, Thái Âm

- Sát thương của mỗi người là như nhau nên bang nào càng có đông thành viên càng có lợi

- Tấn công đồ đằng và thành viên bang khác sẽ nhận được Điểm Bang và Điểm Cá Nhân (đồ đằng Viêm Hoàng cho nhiều điểm hơn)

- Cuối cùng dựa vào tổng điểm để xếp hạng, bang nào có Điểm Bang lớn nhất sẽ nhận được phần thưởng chung cuộc, bang khác thưởng theo xếp hạng, ngoài ra thành viên nhận thêm thưởng Điểm Cá Nhân

4. Phần thưởng: KNB khóa, điểm trải nghiệm, cống hiến bang, đá cường hóa và EXP

<-- Back