careers

Funtap News

Kết duyên Tiên Lữ

☀ Đạt cấp độ: 73

☀ Yêu cầu:

- Giới tính khác nhau, độc thân và đang online.

- Điểm hảo hữu 2 bên đạt 99 và đội trưởng sở hữu nhẫn.

☀ Mở giao diện chính > Nhân Vật > Tiên Lữ để sử dụng tính năng.

- Hai bên di chuyển đến chỗ Nguyệt Lão.

- Có 3 loại Tiệc kết hôn:

+ Hẹn ước ngọt ngào (999 KNB khoá): tặng thời trang theo giờ.

+ Bên nhau trọn đời (999 KNB) : tặng thời trang vĩnh viễn.

+ Tình yêu vĩnh cửu (1314 KNB): Tặng thời trang cao cấp vĩnh viễn + Pháo hoa/Lì xì all server.

- Xác nhận cầu hôn và thưởng thức tiệc cưới, nhận thêm nhiều vật phẩm.

☀ Tình duyên

- Tặng hoa cho bạn đời đạt đủ mốc sẽ nhận được danh hiệu tiên duyên mới, cộng thêm chỉ số cho nhân vật.

☀ Thí luyện.

- Người chơi mời Tiên lữ/hảo hữu cùng tham gia vượt phó bản để nhận EXP và Mảnh nhẫn.

☀ Nhẫn.

- Nhẫn có thể biến đổi thành 5 hình tượng khác nhau và cộng thêm chỉ số cho nhân vật.

- Sử dụng Mảnh nhẫn nâng cấp nhẫn kích hoạt hình tượng nhẫn mới.

- Mỗi loại nhẫn có một Kỹ năng phụ trợ riêng.

 

<-- Back