careers

Funtap News

Môn Phái Trong Game

- Game gồm có 2 phái: Thiên Thế và Linh Tiên

  • Phái Thiên Thế

1. Vũ khí: Kiếm

2. Đặc điểm: Pháp thuật/Tấn công/Tầm xa

Thiên Thế là một trong những môn phái của chính đạo tu chân giới, có lịch sử lâu đời hơn 2000 năm từ ngày lập phái. Môn hạ của Thiên Thế đa phần đều tu luyện tiên kiếm làm pháp bảo.

Thiên Thế coi trừ yêu tiêu diệt ma là nhiệm vụ của bản thân, tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, một thân bạch y phiêu phiêu, chính khí oai nghiêm.

Thiên Thế là môn phái tiến công hệ pháp thuật, chú trọng nhân kiếm hợp nhất. Một trong những trấn sơn kỳ thuật của Thiên Thế là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết vang danh thiên hạ, dùng kiếm dẫn thiên uy rực rỡ, trảm địch xa ngoài vạn dặm.

3. Kỹ năng

- Hoa Tam Thanh: Gây sát thương cho 3 mục tiêu

- Toái Tinh Thần: Gây sát thương lớn cho 3 mục tiêu

- Lăng Thái Hư: Lấy bản thân làm trung tâm, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh

- Phá Thương Khung: Tấn công địch liên tiếp 5 lần đồng thời hất tung mục tiêu xung quanh

- Kiếm Quyết: Kiếm băng sương kéo dài 5s, gây sát thương liên tục và giảm tốc, có xác suất đóng băng

  • Phái Linh Tiên

1. Vũ khí: Kiếm

2. Đặc điểm: Vật lý/Tấn công/Cơ động

Cũng như Thiên Thế, phái Linh Tiên cũng theo chính đạo tu chân giới. Tuy nhiên phái Linh Tiên chỉ nhận đệ tử là nữ.

Với lợi thế về sắc đẹp và ưu thế phái nữ, Linh Tiên có kiếm pháp linh hoạt, tinh diệu.Linh Tiên chú trọng võ học lấy Kiếm là Tâm, kiếm người hợp nhất, hiểu kiếm như chính hiểu bản thân. Đệ tử Linh Tiên luyện võ trong Mộ Kiếm, đến cảnh giới nhập kiếm mới được xuất quan, từ đó có thể ngao du thiên hạ, chiến đấu vào ra như chốn không người.

Linh Tiên chủ yếu sử dụng kiếm với những chiêu thức cận chiến dồn dập, khống chế đơn mạnh về khoản định thân. Tốc độ đánh khá nhanh, sát thương đơn chiến mạnh, càng đánh càng tăng sát thương theo thời gian cộng dồn lên người kẻ địch.

3. Kỹ năng

- Hoa Tam Thanh: Gây sát thương cho 3 mục tiêu

- Toái Tinh Thần: Gây sát thương lớn cho 3 mục tiêu

- Lăng Thái Hư: Lấy bản thân làm trung tâm, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh

- Phá Thương Khung: Tấn công địch liên tiếp 5 lần đồng thời hất tung mục tiêu xung quanh

- Thần Tiêu Kiếm Quyết: Thần tiêu lôi đình kéo dài 5s, gây sát thương liên tục và giảm tốc, có xác suất gây tê liệt

<-- Back