careers

Funtap News

Toàn Dân Săn Hồn

Thân chào chư vị Tiên hữu, 

Hiện nay tam giới hỗn loạn, yêu ma hoành hành gây cảnh lầm than cho chúng sinh. Là một thành viên của Tiên giới, để tăng thêm đạo quả chư vị cần phải đồng tâm hiệp lực mở ra những trận càn quét yêu ma. Đó là lý do vì sao hàng ngày chư vị nên tham gia hoạt động Toàn Dân Săn Hồn đồng thời nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

- Thời gian: 11h30, 14h00, 16h00, 22h00 hàng ngày

- Khi tham gia hoạt đông chư vị sẽ được chuyển đến một map chung có nhiều yêu quái, diệt sát chúng nhận Yêu Hồn xanh và đỏ. 

- Đạt đủ số lượng hồn có thể đổi vật phẩm, số lần đổi được hạn chế

- Phần thưởng: Đan bồi dưỡng pháp khí, đan tăng bậc, đá cường hóa

 

<-- Back