careers

Funtap
careers

Be the foolish one. With us.

open positions
At Funtap, our job is to craft the best gaming experiences for millions of users in Vietnam and South East Asia.

Funtap people

Giang, iOS Developer

“At Funtap, the most thing I like is cooperating with my talent and passionate colleagues in comfortable environment”

Hung, Game Master

“'Work hard, play hard' is our working style that I and the amateurs are doing at Funtap.”

Quynh Le, Customer Care

“I love Funtap”. The working environment is extremely youthful and dynamic. There is no decentralization at Funtap. All as members of a family."

Open positions

A dynamic, inspiring, diverse working environment. At Funtap, every individual is empowered to shine.
Nhân viên nghiên cứu và phát triển thị trường (R&D)
Hà Nội
- Tìm kiếm game tiềm năng, - Test và đánh giá, dự đoán mức độ thành công của các sản phẩm game mới
Deadline: 28/03/2019
Apply
Senior developer Android
Hà Nội
Tham gia phát triển các ứng dụng, sản phẩm (internet)
Deadline: 30/03/2019
Apply
Game designer
Lên ý tưởng, thiết kế đầy đủ từ concept tới chi tiết kịch bản game mobile
Deadline: 30/09/2018
Apply
Chuyên viên marketing google adwords
Xây dựng kế hoạch quảng cáo cho game trên google adwords
Deadline: 30/11/2018
Apply
Chuyên viên phát triển sản phẩm Internet/Mobile
Phát triển sản phẩm internet/mobile
Deadline: 14/03/2019
Apply
Nhân viên Telesales
Nhân viên Telesales
Deadline: 13/03/2019
Apply
Chuyên viên Đào tạo
Phụ trách các mảng đào tạo của công ty
Deadline: 28/02/2019
Apply
Chuyên viên Tuyển dụng
Tuyển dụng tất cả vị trí và xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho công ty
Deadline: 28/02/2019
Apply
Nhân viên Chăm sóc khách hàng Hà Nội
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, giải quyết khiếu nại của người chơi.
Deadline: 28/02/2019
Apply
Chuyên viên Marketing online
Hà Nội
Xây dựng chiến lược Marketing chủ yếu trên Facebook và Google adwords
Deadline: 28/02/2019
Apply
Chuyên viên Marketing game
Hà Nội
Thực hiện Marketing online cho game
Deadline: 28/02/2019
Apply
Chuyên viên quản trị hệ thống
Quản trị hệ thống, đảm bảo sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống server: hệ điều hành, CSDL, web server
Deadline: 28/02/2019
Apply
Nhân viên truyền thông nội dung
Sáng tạo content cho trang Fanpage, xây dựng các chương trình truyền thông thu hút khách hàng
Deadline: 28/02/2019
Apply
Nhân viên vận hành content
Hà Nội và Hồ Chí Minh
Biên tập nôi dung tốt, biết một số phần mềm photoshop, video
Deadline: 28/02/2019
Apply
Nhân viên Đối soát nội bộ
Thực hiện các công việc đối soát tài chính cho công ty
Deadline: 28/02/2019
Apply
Nhân viên Vận hành game
Hà Nội và Hồ Chí Minh
Quản lý chất lượng sản phẩm, phân tích hành vi người chơi trong game
Deadline: 28/02/2019
Apply
PHP developer
Xây dựng các dịch vụ trực tuyến, các hệ thống website cho game online
Deadline: 28/02/2019
Apply
Senior iOS developer
Hà Nội
Phát triển các ứng dụng, sản phẩm mobile app của công ty liên quan tới Fintech
Deadline: 28/02/2019
Apply
Lập trình iOS
Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật các đối tác nước ngoài tích hợp SDK của công ty vào các sản phầm của họ
Deadline: 28/02/2019
Apply
Hỗ trợ kỹ thuật iOS
Hà Nội
Hỗ trợ các đối tác nước ngoài tích hợp SDK của công ty vào sản phẩm của họ, ngoài ra có thể bảo trì và phát triển tính năng mới cho SDK/ framework
Deadline: 28/02/2019
Apply

Funtap's life

Be yourself.

We respect the differences as the key for every individual to grow and succeed.

Work-life balance.

We believe life outside work is important for everyone to be satisfied. We regularly organize ourdoor activities as well as many recreation clubs.

We got you covered.

We take care of our people with competitive benefits package, including open salary system, incentives, monthy rewards and many more.

We value our people.

We encourage and provide everything you need to grow your career.

Grow as you want.

We provide our people the possibilities to learn and work in different positions.

Flat Hierarchy. We have no boss.

Everyone is your teammate to make things happen.