careers

Funtap News

[HOT] Chuỗi sự kiện đua TOP server mới

Chư vị Tiên hữu thân mến,

Trong 7 ngày đầu mở server chư vị có thể tham gia nhiều sự kiện đua TOP hấp dẫn để nhận các phần thưởng giá trị:

1. Đua TOP tăng bậc

- Xếp hạng theo cấp hệ thống tăng bậc của người chơi (tiên vũ, tọa kỵ, linh sủng, pháp khí, ảnh tích, kiếm khí, thần bình), cấp tương đồng, chiến lực cao hơn sẽ xếp cao hơn

- BXH tổng kết lúc 23h50' ngày kết thúc sự kiện

- Phần thưởng: Linh đan, tiên đan tăng bậc tương ứng theo hạng. Riêng TOP 1 nhận thêm danh hiệu 

2. Đua TOP chiến lực

- Thời gian: 7 ngày đầu mở server

- Xếp hạng theo chiến lực của người chơi, tổng kết và phát thưởng vào ngày cuối cùng của sự kiện

- Phần thưởng: Thời trang Mạt Nhật Chiến Thần, ngọc công level 7

3. Đua TOP cấp độ

- Thời gian: 7 ngày đầu mở server

- Xếp hạng theo cấp độ của người chơi, tổng kết và phát thưởng vào ngày cuối cùng của sự kiện

- Phần thưởng: Danh hiệu Độc Bá Một Phương, 100 đan bồi dưỡng pháp bảo

4. Đua TOP bang

- Thời gian: 3 ngày đầu mở server

- Xếp hạng theo uy danh bang, tổng kết và phát thưởng vào ngày cuối cùng của sự kiện

- Phần thưởng:

  + TOP 1 bang chủ: Danh hiệu Đệ Nhất Bang Hội

  + TOP 1 thành viên: 400 điểm cống hiến + 200KNB khóa

5. Đua TOP thư viện

- Thời gian: 3 ngày đầu mở server

- Xếp hạng theo tổng chiến lực thư viện, tổng kết và phát thưởng vào ngày cuối cùng của sự kiện

- Phần thưởng: 1000 điểm danh vọng, 200KNB, 30 linh thạch hạ phẩm, 20 đan tăng bậc ngẫu nhiên

6. Đua TOP Vấn đỉnh tiên ma

- Thời gian: 5 ngày đầu mở server

- Khiêu chiến vượt ải tương ứng sẽ nhận thưởng hấp dẫn

- Phần thưởng: Vượt ải 90 nhận 300KNB khóa, 30 trung phẩm linh thạch, ngọc ngẫu nhiên level 6, 3 quà nguyên liệu đỏ

<-- Back