careers

Funtap News

Sự Kiện Ưu Đãi - Đầu Tuần Vui Vẻ

 

  • Phạm vi: all server
  • Thời hạn: trong 3 ngày từ ngày 23/9 - 25/9, mỗi ngày một lần.
  • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp bằng bất kỳ hình thức nạp nào (không tính Funcoin) tích lũy 500 KNB một lần được nhận thêm quà siêu giá trị
Tích nạp KNB mỗi ngày Phần thưởng
500KNB 200 Đá Cường Hóa Lam + 200 Đá Cường Hóa Tím + 200 Đá Cường Hóa Đỏ + 200 Đá Cường Hóa Vàng + 200 Đá Cường Hóa Cam

 

Lưu ý:

  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp 500KNB chúa công sẽ được tính nhận quà 1 lần, tối đa được 3 lần quà.
  • Mốc sự kiện tính theo số KNB đổi vào game (không tính Funcoin). 
  • Quà sẽ được gửi trong vòng 48h kể từ lúc kết thúc sự kiện.

<-- Back