careers

Funtap News

[THÔNG BÁO] CÁC MỐC NẠP SỰ KIỆN NẠP ĐƠN CỬU TRÙNG DƯƠNG

[THÔNG BÁO] CÁC MỐC NẠP SỰ KIỆN NẠP ĐƠN CỬU TRÙNG DƯƠNG

Nội dung ưu đãi: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đơn giá nhận thưởng hấp dẫn

* Do lỗi hiển thị nên BQT xin công bố các mốc đơn giá ĐÚNG là: 1000, 2000, 5000 và 10000 tương đương theo hình ảnh dưới đây:


* Lưu ý:

- Nạp đúng các MỐC CHUẨN 1000, 2000, 5000, 10000 mới nhận được quà sự kiện

<-- Back