careers

Funtap Team

We strive for speed, creativity, responsibility, honesty and open mind.

Explore Funtap teams

Là một trong số những viên Ngọc Rồng của Funtap. Với đội ngũ trai tuyển, gái chọn, trẻ trung và năng động, hài hước và hóm hỉnh, thông minh và sáng tạo. Là nguồn cảm hứng và bước đệm để tạo ra các sản phẩm kinh điển, mang tới trải nghiệm cực kỳ thú vị cho người dùng.
Always think about user first is the motto of team QA to satisfy even the most demanding customers.
These talened engineers are the heart of the whole machine. They deal with all of the challenges with their bright and creative minds.

We always seek for the most talented people to enhance the ability of Internet users in South East Asia. Join our team today.

Join Funtap