careers

Funtap News

[Big Update] Boss Liên Server - Vạn Sát Đoạt Hoàng Kim

Chư vị Tiên hữu thân mến,

Big Update: Boss Liên Server - Vạn Sát Đoạt Hoàng Kim đã chính thức cập bến vào ngày 26/03 với nhiều tính năng và ưu đãi hấp dẫn.

A - Các tính năng - hoạt động mới

1. Boss Cấm Địa Liên Server

- Mở thêm 2 tầng Boss cấm địa liên server với 10 Boss khác nhau

- Tiêu diệt Boss Cấm Địa Liên Server mới sẽ nhận được trang bị truyền kỳ cấp cao, tăng 90.000 Lực chiến

2. Phó bản Dị Quả Tranh Đoạt

- Phụ bản mở vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

- Thành viên Bang nuôi dưỡng dị quả, khi quả chín có thể nhận thưởng.

- Dị quả chín sẽ dự trữ linh khí, giúp tăng ngự linh, bảo vệ dị quả không cho người khác trộm.

3. Hệ thống list Tiên Lữ

- Ưu hóa tính năng Tiên Lữ, cho phép người chơi thay đổi Tiên Lữ

4. Thuộc tính trang bị truyền kỳ

- Update thêm trang bị truyền kỳ cấp 230 đến cấp 290

5. Hệ thống Thần Khí

- Update thêm thần khí tư chất tuyệt phẩm (tư chất đỏ) có 2 dòng thuộc tính

B - Ưu đãi mừng Big Update

1. Tặng thêm 50% KNB không khóa

- Thời gian: ngày 26/03/2018

- Trong ưu đãi tích lũy đạt mốc nhận thêm 50% KNB không khóa của mốc đó!

2. Tặng ngọc ngẫu nhiên level 5 trong tích tiêu

- Thời gian: ngày 26/03/2018

- Trong thời gian sự kiện, sử dụng KNB đạt mốc nhận ngay Ngọc Lv5 ngẫu nhiên

3. Hoàn trả tăng bậc

- Thời gian: Từ ngày 26/03 đến vĩnh viễn

- Tăng bậc đạt mốc yêu cầu sẽ nhận hoàn trả đan tăng bậc. 

4. Câu cá đổi Tuyệt Thế Thần Binh 

- Thời gian: Từ ngày 26/03 đến ngày 29/03

- Vào Thiên Trì câu cá đổi lấy thần binh tăng 15k lực chiến

5. Tàng Bảo Các

- Thời gian: Từ ngày 26/03 đến ngày 29/03

- Dùng đan tăng bậc, bồi dưỡng,.. đổi lấy ảo ảnh quý hiếm

⚠Lưu ý: Sự kiện chỉ được tính khi có hiển thị trong game. Tiên Hữu vui lòng xem kỹ sự kiện.

<-- Back