careers

Funtap News

Đại Chiến Server Mới S186 - Thổ Long

<KHỞI ĐẦU MỚI> Gia Nhập máy chủ mới THỔ LONG nhận ngay tướng Cam 6* cực MẠNH


Quý vị Chúa công thân mến, Tiểu Kiều quyết định khai mở máy chủ mới HỎA LONG. Khai mở máy chủ mới nhận ngay Tướng cam 6 sao siêu KHỦNG .. Gia nhập server mới sẽ được khai mở vào 10:00 ngày 04/06/2019 quý vị Chúa công sẽ nhận được Giftcode cực hot!!! Hãy tham gia ngay hôm nay.


1. Sự kiện nạp lần đầu x2
Thời gian: Vĩnh viễn 
    - Lần đầu nạp được x2 giá trị Vàng. Nạp càng nhiều thưởng càng lớn
    - Ví dụ: Chúa công nạp 10.000 vàng lần đầu sẽ được nhận thêm 10.000 vàng giá trị x2 và các món quà nạp lần đầu hấp dẫn khác nữa

2. Quà đăng nhập 30 ngày
Thời gian: Trong vòng 30 ngày từ khi mở server.
Đăng nhập mỗi ngày được nhân quà đăng nhập hàng ngày trong vòng 30 ngày!


3. Sự kiện cho 7 ngày đầu mở máy chủ
Thời gian: 10:00 ngày 04/06/2019 đến 23:59 ngày 10/06/2019
    - Quà mỗi ngày (7 Ngày): Đăng nhập liên tục trong 7 ngày để nhận quà hấp dẫn (7 ngày mở server).
    - Quà nhiệm vụ cường hóa (7 Nhiệm vụ): Hoàn thành nhiệm vụ cường hóa để nhận thưởng hấp dẫn.
    - Quà tiến cấp tướng (7 Nhiệm vụ): Hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp để nhận thưởng hấp dẫn.
    - Quà cướp nhiều: Người chơi có thể mua các vật phẩm quý hiếm ở chợ đen với giá hấp dẫn. Tuy nhiên số lượng bán ra là có hạn nên phải tranh cướp nhau!


4. Quà tích nạp
Thời gian: 10:00 ngày 04/06/2019 đến 23:59 ngày 10/06/2019
Nội dung: Người chơi tích nạp đến 1 mốc nhất định sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Tích nạp 800 Vàng, ngày thứ 1, thưởng: { Bạc *20000,Quân Lệnh *5,Rương Hồn Tướng Cam Tự Chọn*2,Chùy Ngũ Đinh*1}
Tích nạp 2000 Vàng, ngày thứ 2, thưởng: { Bạc *50000, Quân Công *8000,Rương Hồn Tướng Cam Tự Chọn*2,Giáp Huyền Vũ*1}
Tích nạp 4000 Vàng, ngày thứ 3, thưởng: { Bạc *50000, Quân Công *10000,Rương Hồn Tướng Cam Tự Chọn*3,Phi Hồng Châu*1,Cửu Thiên Bích*1}
Tích nạp 10000 Vàng, ngày thứ 4, thưởng: { Bạc *150000, Quân Công *15000,Rương Hồn Tướng Cam Tự Chọn*3,Bản đồ Kinh Tương*1,Ấn Thiên Tử*1}
Tích nạp 20000 Vàng, ngày thứ 5, thưởng: { Quân Công *20000,Rương Hồn Tướng Cam Tự Chọn*3,Giáp Huyền Vũ*1,Phù Thất Sát*1}
Tích nạp 30000 Vàng, ngày thứ 6, thưởng: { Uy *10000,Rương Hồn Tướng Cam Tự Chọn*3,Bảo vật exp lam*5,áo Dị Lân*1}
Tích nạp 55000 Vàng, ngày thứ 7, thưởng: { Quân Công *50000, Tướng Cam Tự Chọn*1,Bảo vật exp lam*10,Xích Thố*1,Son*288}
Tổng cộng: Tích nạp 55000 vàng sẽ nhận đầy đủ các phần quà trên.


5. Quà cấp độ
Thời gian: Vĩnh viễn
Nội dung: Người chơi đạt cấp sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng
   - Cấp 20: Vàng * 500
   - Cấp 40: Vàng * 1000
   - Cấp 55: Vàng * 1000
   - Cấp 60: Vàng * 1500
   - Cấp 70: Vàng * 2000
   - Cấp 80: Vàng * 2000
   - Cấp 90: Vàng * 2000

6. Quỹ tăng trưởng và phúc lợi toàn server 
A. Quỹ Tăng Trưởng 
   - Cấp đạt 20: Thưởng Vàng * 500
   - Cấp đạt 40: Thưởng Vàng * 1000
   - Cấp đạt 55: Thưởng Vàng * 1000
   - Cấp đạt 60: Thưởng Vàng * 1500
   - Cấp đạt 70: Thưởng Vàng * 2000
   - Cấp đạt 80: Thưởng Vàng * 2000
   - Cấp đạt 90: Thưởng Vàng * 2000
B. Phúc lợi toàn server
   - Số người mua đạt 10: Thưởng Quân lệnh * 3
   - Số người mua đạt 30: Thưởng Son * 30
   - Số người mua đạt 50: Thưởng Chìa Đồng * 3, Rương Đồng * 3
   - Số người mua đạt 100: Thưởng Vàng * 200
   - Số người mua đạt 200: Thưởng Vàng * 400
   - Số người mua đạt 400: Thưởng Vàng * 800
   - Số người mua đạt 500: Thưởng Vàng * 1000
   - Số người mua đạt 1000: Thưởng Vàng * 2000
   - Số người mua đạt 2000: Thưởng Vàng * 4000


7. Quà vượt phụ bản
Thời gian: Vĩnh viễn 
Nội dung: Vượt những phụ bản do event này đưa ra để nhận phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.
   - Trương Giác: 50 Vàng
   - Đổng Trác: 80 Vàng
   - Công Tôn Toán: 100 Vàng
   - Hoa Đà: 100 Vàng
   - Trương Lỗ: 150 Vàng
   - Viên Thuật: 150 Vàng
   - Nghiêm Bạch Hổ: 150 Vàng
   - Lưu Biểu: 200 Vàng
   - Lưu Chương: 200 Vàng
   - Mã Đằng: 300 Vàng
   - Mạnh Hoạch: 400 Vàng
   - Viên Thiệu: 500 Vàng
   - Lã Bố: 600 Vàng


8. Đua TOP cấp độ
Thời gian: 10:00 ngày 04/06/2019 đến 10:00 ngày 11/06/2019
Nội dung: Khi kết thúc sự kiện, Top 20 người trên bảng xếp hạng Cấp độ được nhận những phần thưởng sau:
   

 - Hạng 1: Vàng x 1500, Đan thăng cấp x 200, Bạc x 500.000, Quân công x 35000, Thiên Mệnh Đan x20, Chúc phúc đan x20, Son x30
 - Hạng 2-3: Vàng x 1000, Đan thăng cấp x 150, Bạc x 400.000, Quân công x 30000, Thiên Mệnh Đan x15, Chúc phúc đan x15, Son x25
 - Hạng 4-10: Vàng x 800, , Đan thăng cấp x 100, Bạc x 300.000, , Quân công x 25000, Thiên Mệnh Đan x10, Chúc phúc đan x10, Son x20
 - Hạng 11-20: Vàng x 600, Đan thăng cấp x 50, Bạc x 200.000, Quân công x 20000, Thiên Mệnh Đan x5, Chúc phúc đan x5, Son x15

Lưu ý: Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 3 ngày kể từ khi sự kiện kết thúc.


9. Đua TOP Chức Quan
Thời gian: 10:00 ngày 04/06/2019 đến 10:00 ngày 11/06/2019
Nội dung: Khi kết thúc sự kiện, Top 20 người trên bảng xếp hạng Chức Quan được nhận những phần thưởng sau:

- Hạng 1: Vàng x 1500, Võ hồn x 2000, Bạc x 500.000, Quân công x 25000, Lữ Bố x1,
- Hạng 2-3: Vàng x 1000, Võ hồn x 1500, Bạc x 400.000, Quân công x 20000, Hồn Lữ Bố x 15   
- Hạng 4-10: Vàng x 800, Võ hồn x 1000, Bạc x 300.000, Quân công x 15000, Hồn Lữ Bố x 10 
- Hạng 11-20: Vàng x 600, Võ hồn x 500, Bạc x 200.000, Quân công x 10000, Hồn Lữ Bố x5

Lưu ý: Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 3 ngày kể từ khi sự kiện kết thúc.

10. Đua TOP Quần Anh Hội
Thời gian: 10:00 ngày 04/06/2019 đến 10:00 ngày 11/06/2019
Nội dung: Khi kết thúc sự kiện, Top 20 người trên bảng xếp hạng Quần Anh Hội được nhận những phần thưởng sau:

- Hạng 1: Vàng x1000, Thăng Cấp Đan x100, Bạc x500.000 , Quân Công x25.000, Rương TC BẢO VẬT ĐỎ x1

- Hạng 2-3: Vàng x500, Thăng Cấp Đan x75, Bạc x400.000 , Quân Công x20.000, Rương BẢO VẬT ĐỎ Ngẫu Nhiên x1

- Hạng 4-10: Vàng x400, Thăng Cấp Đan x50, Bạc x300.000 , Quân Công x15.000, Rương TC BẢO VẬT TÍM x2

- Hạng 11-20: Vàng x300, Thăng Cấp Đan x25, Bạc x200.000 , Quân Công x10.000, Rương tc BẢO VẬT TÍM x1

 

11. Tích nạp nhận thần trang
Thời gian: 10:00 ngày 04/06/2019 đến 23:59 ngày 06/06/2019
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!

1.Tích nạp 100Vàng: Vàng*300+ Quân Công*20000+ Rương trang bị tím tự chọn*1
2.Tích nạp 500Vàng: Vàng*500+Rương tướng đỏ*1+Đan Tăng Cấp*200 + Rương trang bị tím tự chọn*1
3.Tích nạp 1000Vàng: Rương hồn tướng cam tự chọn*3+ Hộp bảo vật tím tự chọn*2+Rương tướng đỏ tự chọn*2
4.Tích nạp 2000Vàng: Rương hồn tướng cam tự chọn*3+Rương tướng đỏ tự chọn*3+Rương binh Phù đỏ tự chọn*2 
5.Tích nạp 5000Vàng: Rương hồn tướng cam tự chọn*9 + Tướng cam tự chọn*1+Rương Trang bị Thường*1
6.Tích nạp 10000Vàng: Rương hồn tướng cam tự chọn*15 + Tướng cam tự chọn*2+ Rương trang bị thường*2
7.Tích nạp 20000Vàng: Rương hồn tướng quần hùng tự chọn*3 + Tướng cam tự chọn*3+ Rương trang bị thường*2
8.Tích nạp 50000Vàng: Rương hồn tướng quần hùng tự chọn*6 + Rương tướng quần hùng tự chọn*1(Có thể chọn 1 trong 3 tướng mới) + Rương giáp/phi phong cao cấp*1 
9.Tích nạp 80000Vàng: Rương hồn tướng quần hùng tự chọn*6 + Rương tướng quần hùng tự chọn*1(Có thể chọn 1 trong 3 tướng mới) + Tự chọn (1 trong 3) binh thư, vũ khí, chiến mã*1 (không gồm vũ khí thức tỉnh) 

Note: VIP12 mới được chọn Đại Kiều

<-- Back