careers

Funtap News

[Trao thưởng] ĐUA TOP ĐẠI LOẠN ĐẤU NHẬN 5000KNB

Chư vị Tiên hữu thân mến,

Sau 4 ngày huyết chiến tại lôi đài đại loạn đấu, cuối cùng chúng ta đã tìm được TOP 3 Tiên hữu mạnh nhất của mỗi cụm, đó là

Phần thưởng dành cho chư vị là:

+ TOP 1: 5000 KNB khóa, 100 Đan tăng bậc ngẫu nhiên 

+ TOP 2: 3000 KNB khóa, 50 Đan tăng bậc ngẫu nhiên

+ TOP 3: 2000 KNB khóa, 30 Đan tăng bậc ngẫu nhiên

Lưu ý: Quà sẽ gửi vào thư trong game sau 48h thông báo kết quả

<-- Back