Funtap
careers

Be the foolish one. With us.

open positions
At Funtap, our job is to craft the best gaming experiences for millions of users in Vietnam and South East Asia.

Funtap people

Giang, iOS Developer

“At Funtap, the most thing I like is cooperating with my talent and passionate colleagues in comfortable environment”

Chung , Game Master

“'Work hard, play hard' is our working style that I and the amateurs are doing at Funtap.”

Quynh Le, Customer Care

“I love Funtap”. The working environment is extremely youthful and dynamic. There is no decentralization at Funtap. All as members of a family."

Open positions

A dynamic, inspiring, diverse working environment. At Funtap, every individual is empowered to shine.
C&B Specialist
Tính toán ngày công, lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho nhân viên theo đúng Pháp luật và quy định của công ty
Deadline: 31/08/2020
Apply
C&B Lead
Kiểm soát và thực hiện các chính sách và chương trình phúc lợi của nhân viên bao gồm quy định đánh giá hiệu quả, quy định làm việc, quy định về lương, thưởng và phúc lợi, cấu trúc lương bổng và phúc lợi được thực hiện đúng Pháp luật và quy định và tính cạnh tranh với thị trường;
Deadline: 31/08/2020
Apply
Talent Management Executive
Chịu trách nhiệm khai thác và phát triển hình ảnh của creator/streamer
Deadline: 31/08/2020
Apply
Talent Management Executive
Quản lý công việc các Creators và Content Writers;
Deadline: 31/08/2020
Apply
Android Technical Support
Tham gia hỗ trợ tích hợp & kiểm tra tích hợp SDK vào Game trên nền tảng Android theo checklist đã yêu cầu.
Deadline: 31/08/2020
Apply
Chuyên viên Tài chính
Xây dựng và đề xuất các sản phẩm tài chính cho Công ty, phân tích đánh giá tính khả thi của từng sản phẩm
Deadline: 31/08/2020
Apply
Talent Acquisition Specialist
Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu;
Deadline: 31/08/2020
Apply
QA Associate (team Mobile)
Lập kế hoạch kiểm thử, test plan, test case
Deadline: 31/08/2020
Apply
Assistant
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức và tham dự các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành
Deadline: 31/08/2020
Apply
Marketing Executive (Planner)
Lên kế hoạch Marketing và chiến lược quảng bá, truyền thông cho sản phẩm game của công ty
Deadline: 31/08/2020
Apply
Marketing Executive (Branding)
Phân tích hành vi người dùng, xây dựng chiến lược quảng bá, truyền thông phù hợp cho sản phẩm game của công ty.
Deadline: 31/08/2020
Apply
Marketing Executive (Media Production)
Phối hợp với các team sáng tạo, lên ideas thiết kế hình ảnh và chịu trách nhiệm về Digital Ads cho sản phẩm game
Deadline: 31/08/2020
Apply
Automation Tester
Xây dựng các công cụ kiểm thử tự động & khung và script để kiểm thử ứng dụng
Deadline: 31/08/2020
Apply
Marketing UA Specialist
Thiết lập chạy quảng cáo: Facebook, Google, Tiktok
Deadline: 31/08/2020
Apply
Video Editor (Creative)
Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược của công ty
Deadline: 31/08/2020
Apply
Junior PHP Developer
Tham gia xây dựng các dịch vụ thanh toán trực tuyến, giftcode, mạng xã hội, các hệ thống website cho game online phục vụ lượng lớn người sử dụng của Funtap
Deadline: 31/08/2020
Apply
[HCM] Marketing Facebook Ads Specialist
Xây dựng kế hoạch quảng cáo Facebook Ads (Kế hoạch chi tiết từ chọn thông điệp, thiết kế quảng cáo, viết content, bid giá và thực thi kế hoạch Facebook Ads tổng thể)
Deadline: 31/08/2020
Apply
[HCM_HN] Marketing TikTok Ads Specialist
Thực hiện setup, tối ưu, báo cáo các chiến dịch quảng cáo ad-network.
Deadline: 31/08/2020
Apply
[HCM] Game Marketing Executive
Thực hiện các công việc marketing online cho Game bao gồm các hoạt động về branding, planning digital và ấn phẩm truyền thông (Mỗi một vị trí sẽ phụ trách chính một trong 3 hoạt động trên)
Deadline: 31/08/2020
Apply
Customer Service Staff
Trực inbox Fanpage Game của công ty
Deadline: 31/08/2020
Apply
IOS Technical Support
Hỗ trợ tích hợp framework của công ty vào các sản phẩm mobile app/game của các bên đối tác trên nền tảng iOS.
Deadline: 31/08/2020
Apply
Product Associate
Nghiên cứu, cập nhật về các sản phẩm trên thị trường để đánh giá, phân tích, áp dụng vào việc xây dựng và phát triển các sản phẩm của công ty
Deadline: 31/08/2020
Apply
Customer Service Staff
Trực inbox các fanpage Game của cty
Deadline: 31/08/2020
Apply
Accountant
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán
Deadline: 15/08/2020
Apply
Senior PHP Developer
Tham gia xây dựng các dịch vụ trực tuyến, mạng xã hội, các hệ thống website cho game online phục vụ lượng lớn người sử dụng của Funtap Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
Deadline: 31/08/2020
Apply
[HN] Marketing Google Ads Specialist
Xây dựng kế hoạch và quản lý ngân sách quảng cáo Google Ads cụ thể là hình thức quảng cáo App Install (chiến dịch UAC)
Deadline: 31/08/2020
Apply
Senior Backend Developer ( NodeJS, PHP, Java)
Phát triển ứng dụng phục vụ người dùng (thiết kế, code, test, deploy,...)
Deadline: 31/08/2020
Apply
Frontend Developer
Phát triển ứng dụng phục vụ người dùng (thiết kế, code, test, deploy,...)
Deadline: 31/08/2020
Apply
Game Community Executive
Quản lý diễn đàn, kênh chat game
Deadline: 30/09/2020
Apply
[HN] Marketing Facebook Specialist
Xây dựng kế hoạch quảng cáo Facebook Ads (Kế hoạch chi tiết từ chọn thông điệp, thiết kế quảng cáo, viết content, bid giá và thực thi kế hoạch Facebook Ads tổng thể)
Deadline: 31/08/2020
Apply
Senior Marketing Executive
Thực hiện các công việc marketing online cho Game bao gồm các hoạt động về branding, planning digital và ấn phẩm truyền thông
Deadline: 31/08/2020
Apply
Taskforce Executive
Thực hiện các công đoạn trong quá trình chuẩn bị ra mắt một dự án game
Deadline: 31/08/2020
Apply
Game Content Executive
Chịu trách nhiệm các vấn đề về giao diện và nội dung trên website của sản phẩm.
Deadline: 31/08/2020
Apply
Game Operation Executive
Tham gia vận hành các sản phẩm game Online của Công ty
Deadline: 30/09/2020
Apply

Funtap's life

Be yourself.

We respect the differences as the key for every individual to grow and succeed.

Work-life balance.

We believe life outside work is important for everyone to be satisfied. We regularly organize ourdoor activities as well as many recreation clubs.

We got you covered.

We take care of our people with competitive benefits package, including open salary system, incentives, monthy rewards and many more.

We value our people.

We encourage and provide everything you need to grow your career.

Grow as you want.

We provide our people the possibilities to learn and work in different positions.

Flat Hierarchy. We have no boss.

Everyone is your teammate to make things happen.