Funtap
careers

Be the foolish one. With us.

open positions
At Funtap, our job is to craft the best gaming experiences for millions of users in Vietnam and South East Asia.

Funtap people

Giang, iOS Developer

“At Funtap, the most thing I like is cooperating with my talent and passionate colleagues in comfortable environment”

Chung , Game Master

“'Work hard, play hard' is our working style that I and the amateurs are doing at Funtap.”

Quynh Le, Customer Care

“I love Funtap”. The working environment is extremely youthful and dynamic. There is no decentralization at Funtap. All as members of a family."

Open positions

A dynamic, inspiring, diverse working environment. At Funtap, every individual is empowered to shine.
Admin Staff
Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến thư viện
Deadline: 30/11/2020
Apply
Artist 2D ( Game Publishing)
Vẽ, chỉnh sửa 2D concept nhân vật cho dự án game
Deadline: 30/11/2020
Apply
Customer Service Collaborator
Lập kế hoạch tìm kiếm, phân bổ data cho các dự án game
Deadline: 30/11/2020
Apply
Product Associate (Game Publishing)
Tham gia vào team phát triển sản phẩm và phối hợp với các team liên quan để xây dựng và phát triển các sản phẩm cho người dùng cũng như các team nội bộ.
Deadline: 31/10/2020
Apply
Booking Executive
Tiếp nhận các hạng mục order từ Giám đốc và phòng marketing.
Deadline: 31/10/2020
Apply
Marketing Assistant
Tham mưu, trợ giúp giám đốc MKT xây dựng kế hoạch làm việc.
Deadline: 31/10/2020
Apply
PR Lead
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, giám sát và triển khai các hoạt động PR và Marketing phục vụ việc xây dựng, quảng bá và phát triển hình ảnh, sản phẩm Game của công ty
Deadline: 31/10/2020
Apply
Legal Associate (Junior)
Soạn thảo, thẩm định, rà soát hợp đồng kinh doanh, hợp đồng lao động, và các loại hợp đồng có liên quan đến hoạt động của công ty
Deadline: 31/10/2020
Apply
Investor Relations and Financial Analysis ( Nhân viên quan hệ đầu tư và phân tích tài chính)
Thu thập các thông tin tài chính và tình hình thương mại để đưa ra những yếu tố có tác động đến hoạt động của doanh nghiệp và giúp việc đưa ra quyết định một cách chính xác và đúng đắn;
Deadline: 31/10/2020
Apply
C++ Game Developer (HN)
Xây dựng và phát triển module các game mobile theo yêu cầu.
Deadline: 31/10/2020
Apply
Accountant (Kế toán Ngân hàng)
Giao dịch với ngân hàng, đàm phán tỷ giá
Deadline: 31/10/2020
Apply
Talent Management Executive (Phụ trách Livestream)
Lên kế hoạch và kịch bản livestream.
Deadline: 31/10/2020
Apply
Social Marketing Executive
Viết tin, bài quảng bá và chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên fanpage, group cộng đồng của dự án
Deadline: 30/10/2020
Apply
VIP Customer Service Staff
Đầu mối tiếp nhận các khiếu nại, thắc mắc của VIP, theo hướng dẫn của các bộ phận liên quan, đưa ra các phương hướng giải quyết cho VIP.
Deadline: 31/10/2020
Apply
Chuyên viên Tài chính
Xây dựng và đề xuất các sản phẩm tài chính cho Công ty, phân tích đánh giá tính khả thi của từng sản phẩm
Deadline: 31/10/2020
Apply
Marketing Executive (Planner)
Lên kế hoạch Marketing và chiến lược quảng bá, truyền thông cho sản phẩm game của công ty
Deadline: 31/10/2020
Apply
Marketing Executive (Branding)
Phân tích hành vi người dùng, xây dựng chiến lược quảng bá, truyền thông phù hợp cho sản phẩm game của công ty.
Deadline: 31/10/2020
Apply
Marketing Executive (Media Production)
Phối hợp với các team sáng tạo, lên ideas thiết kế hình ảnh và chịu trách nhiệm về Digital Ads cho sản phẩm game
Deadline: 31/10/2020
Apply
[HN] Marketing Google Ads Specialist
Xây dựng kế hoạch và quản lý ngân sách quảng cáo Google Ads cụ thể là hình thức quảng cáo App Install (chiến dịch UAC)
Deadline: 31/10/2020
Apply
Game Community Executive
Quản lý diễn đàn, kênh chat game
Deadline: 31/10/2020
Apply
[HN] Marketing Facebook Specialist
Xây dựng kế hoạch quảng cáo Facebook Ads (Kế hoạch chi tiết từ chọn thông điệp, thiết kế quảng cáo, viết content, bid giá và thực thi kế hoạch Facebook Ads tổng thể)
Deadline: 31/10/2020
Apply
Game Content Executive
Chịu trách nhiệm các vấn đề về giao diện và nội dung trên website của sản phẩm.
Deadline: 31/10/2020
Apply
Game Operation Executive
Tham gia vận hành các sản phẩm game Online của Công ty
Deadline: 31/10/2020
Apply

Funtap's life

Be yourself.

We respect the differences as the key for every individual to grow and succeed.

Work-life balance.

We believe life outside work is important for everyone to be satisfied. We regularly organize ourdoor activities as well as many recreation clubs.

We got you covered.

We take care of our people with competitive benefits package, including open salary system, incentives, monthy rewards and many more.

We value our people.

We encourage and provide everything you need to grow your career.

Grow as you want.

We provide our people the possibilities to learn and work in different positions.

Flat Hierarchy. We have no boss.

Everyone is your teammate to make things happen.